مهندس راهبر وب | Web Operating Engineer

 1. مهارت های مورد نیاز:
  • حداقل ۳ سال تجربه ساخت و حمایت از مقیاس های بزرگ سیستم های بحرانی کسب و کار 
  • توانایی بالا در کار با Unix/Linux
  • دارا بودن دانش متوسط در مورد حداقل یکی از زبان های برنامه نویسی Python, PERL, Ruby, Shell
  • دارا بودن دانش متوسط در زمینه یکی از پلتفرم های برنامه های تحت وب مانند Apache, NginX و ...
  • شناخت حداقل یکی از سرورهای پایگاه داده مانندPostgre یا MySQL
  • تجربه بالا در کار با پایگاه داده یا Clustering یک مزیت به شمار می آید.
  • توانایی کار با یکی از برنامه های مونیترینگ یک امتیاز مثبت محسوب می شود. مانند: (Dynatrace, Splunk, Gomez, Coradiant, and Tealeaf)
  • توانایی برنامه نویسی به زبان PHP یا سایر زبان های برنامه نویسی یک امتیاز مثبت محسوب می شود. 
  
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی