طراح وب | Web front-end Developer

 1. تجربه کار با فن آوری / زبان / ابزار زیر:
  •	تسط کامل بر CSS و HTML
  •	آشنایی با فریم ورک های طراحی وب مانند Bootstrap و …
  •	تسلط کامل بر Java Script
  •	آشنای با فریم ورک های جاوا اسکریپت مانند Jquery , AngularJS
  •	مهارت در AngularJS مزیت محصوب می شود
  •	آشنایی نسبی با PHP
  •	آشنایی با روند های طراحی وب و الگو های طراحی واسط کاربری
  
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی