اسکریپت نویس | Script Developer

 1. برنامه نویسان می بایست مسئولیت های زیر را به خوبی انجام دهند:
  • نوشتن unit test برای توابع، کلاس ها و اجزاء سطح پایین
  • اجرا و به روز رسانی unit test ها و کسب اطمینان از پاس شدن تست
  • ذخیره تمامی کدها در code versioning system (GIT)
  • ذخیره وظایف و مسائل روی سیستم مدیرت پروژه (redmine)
  • ارائه دقیق و جامع یادداشت های ثبت شده هنگام به اتمام رساندن وظایف (commit notes)
  • مستند نگه داشتن کدها: تمامی کلاسها و توابع باید توضیحاتی از هدفشان داشته باشند و همینطور برای هر بلوک از کد نوشته شده (هر 10-6 خط) تعریفی ارائه شود.
  • نوشتن کد، هماهنگ با استابل کدنویسی TOD و با رعایت استاندارد کد نویسی.
  • ارائه برآوردهای دقیق وظایف انجام شده که توسط مدیر پروژه به آنها اختصاص داده شده است که البته این وظایف ممکن است همیشه به کد نویسی مربوط نباشد.
  • اگر یک تاریخ اتمام کار توسط مدیر پروژه مشخص شده باشد ، توسعه دهنده مسئول به اتمام رساندن کارها در موعد تعیین شده است . ممکن است برای پایان بخشیدن به کارها لازم به اضافه کاری باشد. 
  • نوشتن وبلاگی که چگونگی انجام پروژه، تکنولوژی های به کار برده شده و روندها را پوشش دهد. 
  
  و به علاوه تجربه کار کردن با یکی از موارد زیر برای ایجاد وب سایت و یا برنامه های کاربردی موبایل:
  • کار با Action script with Flash or Adobe Air
  • کار با Corona SDK
  • زبان های Lua, JavaScript, Python, PHP, Ruby…
  • تجربه کار با AS3
  
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی