مدیر هنری | Art Director

 1. مدیر هنری مسئولیت تمام جنبه های صوتی و تصویری محصولات را به عهده دارد. او باید از مطابقت تمامی جزییات ارائه شده به مشتریان با چشم انداز طراحی هر محصول اطمینان داشته باشد و همواره دقت کند که همه عوامل با استاندارد های کیفی تاد همخوان است. 
  مدیر هنری مستلزم است در شروع فاز طراحی با تمامی اهداف و برجستگی های تعیین شده در تولید محصول در گیر شود تا با تجربیات و دید هنری خود به ایجاد بهترین قابلیت های دلخواه مشتری کمک کند. او میبایست در طول کار همچنان بر کنترل کیفیت محصول نظارت داشته باشد.
  سایر هنرمندان ممکن است عناصر خاصی از یک محصول را توسعه داده و یا ایجاد کنند، اما نظارت و ایجاد هماهنگی در چشم انداز کاری از مسئولیت های مدیر هنری است. در واقع، مدیر هنری مسئول تمامی ظواهر دیداری و چگونگی برقرای ارتباط بصری، تحریک احساسات مشتریان و جذاب بودن محصول برای جامعه هدف مشخص شده می باشد.
  مدیر هنری تصمیم گیری در مورد عناصر بصری،رنگ، صدا، سبک هنری مورداستفاده در محصول و تشخیص زمان و چگونگی عناصری که میبایست متحرک (animate) باشد را به عهده دارد. این تصمیمات باید با مشتری (گزیده ای مشتریان) و مدیر محصول نهایی شود و از طرف دیگر به نیروهای هنری انتقال داده شود تا کلیت تیم در راستای رسیدن به بهترین محصول فعالیت کند.
  از دیگر مسئولیت های مدیر هنری، نظارت و مدیریت بودجه و هزینه های بخش هنر می باشد و در نهایت مدیر هنری لازم است در تصمیم گیری استخدام به خصوص مراحل مصاحبه، آموزش و جهت دهی نیروهای هنری شرکت کند.
  
  سایر مهارت های تخصصی:
  •	آشنایی با نرم افزارهای طراحی برداری مانند Illustrator
  •	سابقه در طراحی شخصیت و محیط بازی و انیمیشن ها
  •	آشنایی با نرم افزارهای طراحی برداری مانند AnimeStudio, Toon-boom, 3DSM, Maya
  •	سابقه در تولید انیمیشن ها
  •	امکان همکاری به صورت پاره وقت حد اقل ۲۰ ساعت در هفته
  •	سکونت در استان تهران
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی