برنامه نویس یونیتی | Unity Developer

 1. تخصص های مورد نیاز و پیش زمینه:
  • آشنایی با یکی از زبان های برنامه‌نویسی و چارچوب‌های یونیتی، UDK، کرونا، Cocos2D یا فریم ورک‌های مشابه
  • تسلط در برنامه سازی شی گرا و طراحی الگوهای برنامه نویسی – آشنایی به برنامه نویسی اندروید یا iOS یک نکته مثبت محسوب میشود
  • آشنایی با مفاهیم وب و شبکه
  • تجربه کامل کردن حداقل یک پروژه با یونیتی یا یکی از چارچوب‌های توسعه‌ی بازی
  • تجربه کار در یک محیط و گروه فعال و چابک
  
  مسئولیت‌ها و روند‌های کاری:
  • نوشتن unit test برای توابع، کلاس ها و اجزاء سطح پایین
  • اجرا و به روز رسانی unit test ها و کسب اطمینان از موفق بودن تست‌ها
  • ذخیره تمامی کدها در code versioning system (GIT)
  • ذخیره وظایف و مسائل روی سیستم مدیرت پروژه (redmine)
  • ارائه دقیق و جامع یادداشت های ثبت شده هنگام به اتمام رساندن کارها (commit notes)
  • مستند نگه داشتن کدها
  • فعال بودن در فعالیت‌های آموزشی و گروهی توسعه دهندگان در تاد
  • توسعه و کدنویسی هماهنگ با استایل کدنویسی TOD و با رعایت استاندارد کد نویسی
  
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی