تصویر ساز

 1. تصویر سازی به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شود:
  
  طراح شخصیت و محیط
  •	آشنایی با نرم افزارهای طراحی برداری مانند Illustrator
  •	سابقه در طراحی شخصیت و محیط بازی و انیمیشن ها
  •	امکان همکاری به صورت پاره وقت حد اقل ۲۰ ساعت در هفته
  •	سکونت در استان تهران
  
  طراح انیمیشن دو یا سه بعدی
  •	آشنایی با نرم افزارهای طراحی برداری مانند AnimeStudio, Toon-boom, 3DSM, Maya
  •	سابقه در تولید انیمیشن ها
  •	امکان همکاری به صورت پاره وقت حد اقل ۲۰ ساعت در هفته
  •	سکونت در استان تهران
  
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی